• Начало »
  • Политика за връщане ,замяна и рекламации
Политика за връщане ,замяна и рекламации

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

Всеки потребител има право на отказ от закупената стока и съгласно Закона за защита на потребителите, чл. 50 може да я върне в 14 дневен срок от датата на получаване на стоката.

Вие трябва да заплатите разходите по връщането.

При желание за връщане на стока от ваша страна, трябва да попълните формуляр  за упражняване право на отказ (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП)

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.

 

 

РЕКЛАМАЦИЯ

 

Рекламация се прави до 7 (седем) работни дни след закупуване на стоката.  

Връщането се осъществява при следните условия: 

- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена). 

- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба. 

- Запазена оригинална опаковка и етикет. 

Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки. 

 

 

 

Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги ще се радваме да се свържете с нас